ATOQ RO – uzlabotas apmācības par jauniešu apmaiņu kvalitāti

ATOQ apmācību mērķis ir uzlabot jauniešu apmaiņu kvalitāti. Balstoties iepriekšējās apmaiņās, starptautiska jaunatnes darbinieku grupa koncentrēsies uz kvalitātes aspektiem un uzlabos vadības kompetences, lai uzlabotu nākotnes jauniešu apmaiņu kvalitāti programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā". Apmācības norisināsies no 2018. gada 16. līdz 21. aprīlim Bukarestē, Rumānijā. Pieteikšanās līdz 4. martam!

Apmācības sniegs dalībniekiem iespējas:

  1. kritiski sniegt atgriezenisko saiti par iepriekšējām starptautisko jauniešu apmaiņu pieredzēm un to ietekmi uz jauniešiem, organizācijām un plašāku sabiedrību;
  2. veicināt izpratni par dažādiem jauniešu apmaiņu kvalitātes aspektiem, piemēram: jauniešu aktīva līdzdalība, sadarbība ar partneriem, starpkultūru mācīšanās, ietekme un rezultāti, programmas veidošana;
  3. pieredzēt neformālās izglītības mācīšanās procesu un saprast, kā atbalstīt jauniešu mācīšanās procesu projekta laikā;
  4. uzlabot viņu projektu vadības kompetences (zināšanas, prasmes un attieksmes), lai varētu labāk organizēt dažādas apmaiņas projekta daļas.

Dalībnieki no citām valstīm arī ir aicināti pieteikties šīm apmācībām, ja viņu Nacionālā aģentūra ir gatava segt viņu ceļa izdevumus.

Lejupielādei: General Programme ATOQ.pdf

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 4. martam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/atoq-ro-advanced-training-on-quality-in-romania.7036/

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).
     

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu kordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv