Neformālās izglītības spēks 2018

Lai veicinātu neformālās izglītības ietekmi, no 2018. gada 7. līdz 13. martam Portugālē norisināsies apmācības par principiem un metodēm, kā radīt iespējas jauniešiem kļūt par pilntiesīgiem sabiedrības pārstāvjiem (vietējā un Eiropas līmenī). Pieteikšanās līdz 21. janvārim!

Kāpēc norisinās šīs apmācības?

  • lai motivētu dalībniekus sajust un sniegt atgriezenisko saiti par neformālās izglītības (NI) spēku, izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes.
  • lai analizētu NI lomu un uztveri dažādās Eiropas valstīs.
  • lai izzinātu un debatētu par Eiropas NI stratēģiju.
  • lai cīnītos pret augošo patēriņa pieeju pret jauniešiem neformālas izglītības jomā.
  • lai izzinātu nozīmes, lomas un dažādu izglītojošo metožu un pieeju labās puses (formālajā, neformālajā un interešu izglītībā).
  • lai pārdomātu ikdienas jaunatnes darba praksi.
  • lai saprastu programmu veidošanas un neformālās izglītības principus programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros.
Notikuma laiks: 
07.03.2018 līdz 13.03.2018
Pieteikšanās līdz: 
Svētdiena, Janvāris 21, 2018 - 23:15
Pieteikšanās elektroniski