"In and Out" apmācības par jauniešu emocionālo dimensiju ieslodzījumā un pēc ieslodzījuma

Aktivitātes mērķis ir sniegt iespēju slēgto institūciju, probācijas centru un NVO darbiniekiem izzināt, kā neformālās izglītības metodes var atbalstīt darbu ar jauniešu emocionālo dimensiju. Tāpat apmācībās būs iespēja attīstīt sadarbību un konkrētas iniciatīvas. Apmācības norisināsies no 2018. gada 4. līdz 10. februārim Latvijā! Pieteikšanās līdz 10. decembrim!

Aktivitātei ir šādi mērķi:

  • definēt rāmējumu un pieeju emocionālajai dimensijai darbā ar jaunatni ieslodzījumā vai pēc ieslodzījuma;
  • izzināt, kā neformālās izglītības metodes un rīki var tikt izmantotas, lai emocionāli stiprinātu jauniešus ieslodzījumā un pēc tā;
  • nodrošināt dalībniekiem telpu, kurā dalīties ar pieredzēm un labo praksi darbā ar jaunatni ieslodzījumā un pēc ieslodzījuma;
  • izveidot sadarbību nacionālā un starptautiskā līmenī un attīstīt konkrētas iniciatīvas, kuras īstenot pēc apmācībām;
  • izzināt programmas "Erasmus+" iespējas darbam ar jaunatni ieslodzījumā un pēc ieslodzījuma.
Notikuma laiks: 
04.02.2018 līdz 10.02.2018
Pieteikšanās līdz: 
Svētdiena, Decembris 10, 2017 - 23:45
Pieteikšanās elektroniski