eTwinning

eTwinning piedāvā drošu bezmaksas sadarbības platformu www.etwinning.net, kurā 36 Eiropas valstu (skolas no Eiropas Savienības, Norvēģijas, Islandes un Turcijas, Albānijas, Serbijas, Bosnijas un Hercegovinas, kā arī no Bijušās Dienvidslāvijas republikas Maķedonijas) izglītības darbinieki var darboties drošā interneta vidē –

 • veidot virtuālos sadarbības projektus, izvietot savus metodiskos materiālus,
 • piedalīties interešu grupās,
 • piedalīties vebināros un tiešsaistes kursos par IKT izmantošanu skolā dažādos mācību priekšmetos,
 • atrast sadarbības partnerus citiem projektiem. (Erasmus+, Nordplus u.tml.)

Kopš 2013.gada eTwinning īsteno pilotprojektu eTwinning Plus, kurā piedāvā sadarboties arī ar skolotājiem no Armēnijas, Azerbaidžānas, Gruzijas, Moldovas, Ukrainas un Tunisijas.

 • Jebkura veida un līmeņa izglītības iestādes, kuras nodrošina izglītību bērniem un jauniešiem vecumā no 3 līdz 19 gadiem
 • Jebkura mācību priekšmeta skolotāji, direktori, bibliotekāri un citi skolas darbinieki

 • Lai mācību procesu padarītu starptautisku, attīstītu skolēnu svešvalodu un starpkultūru komunikācijas prasmes
 • Lai iegūtu starptautisku pieredzi un domu apmaiņu ar pedagogiem dažādās valstīs.
 • Lai popularizētu savu un skolas pieredzi.
 • Lai iegūtu zināšanas par citu tautu kultūras kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm.
 • Lai pilnveidotu svešvalodu prasmes
 • Lai gūtu iemaņas darbā ar IKT.
 • Lai varētu pieteikties dalībai starptautiskos semināros un izvirzīt savu projektu dažādām balvām.
 • Lai praktiski vērotu nodarbības, kā ar bērniem un jauniešiem strādā kolēģi citās valstīs, smelties idejas un iedvesmu.
 • Lai salīdzinātu metodes un izmantojamos materiālus, palūgtu padomu vai izskaidrojumu, ja kaut kas palicis nesaprasts, noskatoties filmiņas vai prezentācijas projekta mājaslapā.

Kas ir eTwinning? from eTwinning Latvia


 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Mūkusalas iela 41 (2.stāvs), Rīga, LV - 1004
Tālr.:  67356254
Fakss: 67358060

E-pasts: info[at]etwinning.lv
http://www.etwinning.lv , www.etwinning.net 

   

 

Kristaps Auzāns
Pedagogu digitālās pratības pilnveides daļas vadītājs
  Tālr.:  67356252
E-pasts: kristaps.auzans[at]jaunatne.gov.lv
http://www.etwinning.lv   
Ingūna Lipska (Pedagoģijas jautājumi)
Pedagogu digitālās pratības pilnveides daļas projektu koordinatore
  Tālr.:  67356254
E-pasts: inguna.lipska[at]jaunatne.gov.lv
http://www.etwinning.lv
Baiba Suseja (Komunikācijas jautājumi)
Pedagogu digitālās pratības pilnveides daļas projektu koordinatore
  Tālr.:  67358067
E-pasts: info[at]etwinning.lvbaiba.suseja[at]jaunatne.gov.lv
http://www.etwinning.lv